НЮТЕК-БТ

Home Виртуализация на мрежи и услуги

  Повече инфо

  Виртуализация на мрежи и услуги

  В много случаи регионалните клонове на компаниите се нуждаят от гарантиран достъп до ресурсиите на компанията майка. НЮТЕК БТ предлага на своите корпоративни клиенти решения ползващи най-съвременни технологии.

  Сигурност

  Двата CPE маршрутизатора работят паралелно, което увеличава надеждността на предоставяната услуга. Използват се двама доставчика на услуги, което избягва единична точка на прекъсване. Използвайки специализиран протокол VRRP ( Virtual Redundant Router Protocol ) единият маршрутизатор работи като основен, а вторият като резервен. Има възможност да се ползват едновременно и двата маршрутизатора с цел увеличаване на капацитета.
  Предимства за клиента : резервираност както на ниво мрежа, така и на ниво доставчик.

  Отчитайки все по-широкото навлизане на виртуалните услуги на ИТ пазара,възможността да се реализират гъвкави решения ползвайки последните технологични достижения, НЮТЕК-БТ, като партньор и дистрибутор на  Oneaccess (https://www.oneaccess-net.com) предлага цялостни решения за Вашия бизнес ползвайки отворен и гъвкав подход към NFV ( Network Function Virtualization) , концепция за предоставяне на софтуерно виртуализирани мрежи, което може да осигури избор и ненадмината гъвкавост за клиентите.

  Така Доставчиците на услуги могат да избират от една широка гама компактни мрежови функции, които да комбинират по открит и гъвкав начин, за да предоставят нови виртуализирани услуги или в облака, или интегрирани в редица икономически ефективни платформи за достъп.

  Единната Операционна система "OneOS"

  OneOS6 доставя физически и виртуални услуги, която интегрира пълната поддръжка на NETCONF и YANG, като запазва подкрепата за традиционните протоколи за осигуряване и управление CLI, TR-069 и SNMP за безпроблемен преход към OSS от следващо поколение системи.

  Представената гама от крайни устройства (CPE’s) с отворена платформа за хостинг услуги,наречена OVP (Open Virtualization Platform). Чрез елегантна и непосредствена функция „ drag-and-drop”, сървиз провайдера, има възможност да тества прототип на своята верига от мрежата чрез генериране на NDS’s ( Network Service Descriptors).

  Кои са предимствата на OVP (Open Virtualization Platform):

  • 100% отворена хостинг платформа за VNF-доставчици
  • Цялата функционалност, моделирана в YANG, за безпроблемна интеграция със сервизни оркестратори, използващи NETCONF / YANG за автоматизация на сервиза
  • Включва поддръжка на CLI за постепенна миграция на системи за управление и оперативна поддръжка
  • Мощният графичен потребителски интерфейс (OVP Design Studio) позволява да се създават и деблокират сложни сервизни вериги за кратко време
  • Предварително интегрираната платформа (софтуер + хардуер) позволява бърза доставка на VNF услуги
  • Вграденият корпоративен vRouter оптимизира използването на локални изчислителни ресурси.

  Основни функции:

  • Създаване вериги за обслужване чрез drag-and-drop
  • Инструмент за бързо създаване на прототипи
  • Интегрирани инструменти за отстраняване на неизправности
  • Автоматично генериране на NSD