НЮТЕК-БТ

Home Индустриални решения

  Повече инфо

  Индустриални решения

  Индустриалните решения предлагани от НЮТЕК-БТ са високо технологични, високо надеждни и отказоустойчиви, гарантиращи непрекъснатост на процеса, работещи в индустриални среди характеризиращи се с висока температура,влажност и запрашеност.  Ползваните продукти отговарят на всички индустриални стандарти, като допълнително са сертифицирани за работа в железопътния транспорт,електро промишлеността, минната и химическа индустрия.

  Решенията, които предлагаме за железниците и транспорта се отличават с лесната оперативност, бързина, надеждност и сигурност,които са важни фактори за ефективната и икономична работа на железопътните системи и системите в транспортната зона. За да се достигне тази цел и за да намалят разходите за труд и да се подобри детерминизмът в ежедневната работа в реално време. Повечето от моделите индустриални комутатори са специално сертицирани за работа в железниците.

  Индустриалните  Gigabit Ethernet комутатори на MICROSENS са сертифицирани за използване в железопътни приложения. С това сертифициране съгласно EN50121-4: 2006 (за строги изисквания за ЕМС за електромагнитна устойчивост) и EN50125-3: 2003 (Температура, устойчивост на климат, вибрации и удари) устройствата могат да се използват директно на железопътната линия при разстояние от 1 м.

  Специални модели от предлаганите индустриални комутатори са сертицирани за работа в минната индустрия и електропреносните системи.

  Оптимизацията на предлаганите решения е свързано с немските стандарти и производство.

  Компаниите, които изпълняват проекти за транспорт и управление на трафика могат да разчитат на избора за комуникационни и информационни технологии, което е свързано с:

  • бъдещо увеличение на скоростите за данни
  • високи изисквания за сигурност
  • максимална достъпност
  • удовлетворяване нарастващото търсене за предаване на данни в реално време
  • наличие на агресивна среда по протежение на транспортните пътища, като магистрали, тунели, водни пътища и др.

  Предлаганите от НЮТЕК-БТ индустриални Етернет решения следват тенденциите предлагани и развити от Microsens за гарантирана висока устойчивост на удар и вибрации приложени в продуктовата индустриална гама на Microsens.

  В допълнение индустриалните решения,които предлагаме може да се ползват като възможни решения за събиране на информация за състоянието на околната среда до видеонаблюдение на критични системи и др.

  Поддържайки рингови структури на ниво оптика и мед ние предоставяме решения за “High availability” с време за превключване >25ms.

  Backup with Coupling