НЮТЕК-БТ

Home Гаранционна и следгаранционна поддръжка

Повече инфо

Гаранционна и следгаранционна поддръжка

Всички системи и устройства продавани от фирмата се придружават от гаранция и съответна гаранционна поддръжка. Гаранционната поддръжка се извършва съгласно изискванията на производителите и стандартите, които трябва да се поддържат. Поддръжката може да се извършва : дистанционно или чрез посещение на сервизен специалист на място, което зависи от закупения сервизен пакет или конкретните гаранционни услвия.

Сервиз и срокове

Сервизните специалисти на фирмата извършват всички сервизно ремонтни дейности съгласно стандартите на производителите, като се влагат оригинални резервни части и консумативи. Сроковете за ремонт са съгласно предварително обявените или тези които са специфицирани във фирмените сервизни пакети за поддръжка. Продължителността и условията на гаранцията са указани в гаранционните карти или договорите за доставка и изпълнение.

Условия

Условията и сроковете са съобразени съгласно изскванията на Европейската и българската нормативна база. Следгаранционната поддръжка на системите или оборудването се извършва съгласно предварително договорни условия.

Гаранционна и следгаранционна поддръжка

Фирма НЮТЕК БТ предлага на своите клиенти гаранционна и следгаранционна поддръжка на разпространяваните продукти и системи. Условията на гаранционна поддръжка са описани в гаранционните карти на продуктите и системите. При необходимост е възможна сервизна поддръжка и в рамките на гаранцията.

Видове поддръжка

Предлагат се три вида следгаранционна поддръжка :

N
Условие по поддръжката
Базова
Стандартна
Разширена
1.
Работно време
 
 
 
 
- понеделник-петък 09:00-18:00, без официалните празници
X
X
-
 
- 24x7
-
-
X
2.
Време за реакция при подаден сигнал за проблем.
следващ
работен ден
до 4 часа
до 2 часа
3.
Дистанционна поддръжка и диагностика.
-
X
X
4.
Брой посещения на място за месец, съгласно договора.
до 1
до 3
неограничен
5.
Цена за всеки започнат час при посещение на място извън договора. (без ДДС)
80 лв.
40 лв.
-
6.
В случай на авария:
 
 
 
 
- предоставяне на оборотно устройство от същия модел или сходно по параметри и функционалност.1
до 96 часа
до 12 часа
до 6 часа
 
- срок за ремонт на дефектирал възел или устройство.
15 работни дни
15 работни дни
15 работни дни
7.
Транспортни разходи за гаранционен ремонт.
клиент
клиент +
Нютек-БТ
Нютек-БТ
8.
Удължаване на срока на хардуерната гаранция.2
-
2-5 години
2-5 години
9.
Реализиране на допълнителна функционалност по софтуера.3
заплащане по договаряне
безплатно,
в рамките на
първоначалня проект
безплатно
10.
Поддръжка по електронната поща.
X
X
X
11.
Поддръжка по телефона.
-
X
X

За повече информация

За повече информация Вашите запитвания изпращайте на адрес:

office@newtech-bt.bg