НЮТЕК-БТ

Home Гаранционна и следгаранционна поддръжка

  Повече инфо

  Гаранционна и следгаранционна поддръжка

  Всички системи и устройства продавани от фирмата се придружават от гаранция и съответна гаранционна поддръжка. Гаранционната поддръжка се извършва съгласно изискванията на производителите и стандартите, които трябва да се поддържат. Поддръжката може да се извършва : дистанционно или чрез посещение на сервизен специалист на място, което зависи от закупения сервизен пакет или конкретните гаранционни услвия.

  Сервиз и срокове

  Сервизните специалисти на фирмата извършват всички сервизно ремонтни дейности съгласно стандартите на производителите, като се влагат оригинални резервни части и консумативи. Сроковете за ремонт са съгласно предварително обявените или тези които са специфицирани във фирмените сервизни пакети за поддръжка. Продължителността и условията на гаранцията са указани в гаранционните карти или договорите за доставка и изпълнение.

  Условия

  Условията и сроковете са съобразени съгласно изскванията на Европейската и българската нормативна база. Следгаранционната поддръжка на системите или оборудването се извършва съгласно предварително договорни условия.

  Гаранционна и следгаранционна поддръжка

  Фирма НЮТЕК БТ предлага на своите клиенти гаранционна и следгаранционна поддръжка на разпространяваните продукти и системи. Условията на гаранционна поддръжка са описани в гаранционните карти на продуктите и системите. При необходимост е възможна сервизна поддръжка и в рамките на гаранцията.

  Видове поддръжка

  Предлагат се три вида следгаранционна поддръжка :

  N
  Условие по поддръжката
  Базова
  Стандартна
  Разширена
  1.
  Работно време
   
   
   
   
  - понеделник-петък 09:00-18:00, без официалните празници
  X
  X
  -
   
  - 24x7
  -
  -
  X
  2.
  Време за реакция при подаден сигнал за проблем.
  следващ
  работен ден
  до 4 часа
  до 2 часа
  3.
  Дистанционна поддръжка и диагностика.
  -
  X
  X
  4.
  Брой посещения на място за месец, съгласно договора.
  до 1
  до 3
  неограничен
  5.
  Цена за всеки започнат час при посещение на място извън договора. (без ДДС)
  80 лв.
  40 лв.
  -
  6.
  В случай на авария:
   
   
   
   
  - предоставяне на оборотно устройство от същия модел или сходно по параметри и функционалност.1
  до 96 часа
  до 12 часа
  до 6 часа
   
  - срок за ремонт на дефектирал възел или устройство.
  15 работни дни
  15 работни дни
  15 работни дни
  7.
  Транспортни разходи за гаранционен ремонт.
  клиент
  клиент +
  Нютек-БТ
  Нютек-БТ
  8.
  Удължаване на срока на хардуерната гаранция.2
  -
  2-5 години
  2-5 години
  9.
  Реализиране на допълнителна функционалност по софтуера.3
  заплащане по договаряне
  безплатно,
  в рамките на
  първоначалня проект
  безплатно
  10.
  Поддръжка по електронната поща.
  X
  X
  X
  11.
  Поддръжка по телефона.
  -
  X
  X

  За повече информация

  За повече информация Вашите запитвания изпращайте на адрес:

  office@newtech-bt.bg