НЮТЕК-БТ

Home Системна интеграция

Повече инфо

Системна интеграция

Фирма НЮТЕК БТ ООД предлага цялостни решения на своите клиенти. Целта е да се предложи на клиента завършен продукт отговарящ на заложените изисквания. Чрез анализ и системен подход специлистите на фирмата, използвайки своя натрупан дългогодишен опит и Ноу Хау на своите партньори, предлагат иновативност и възможност за изграждане на един комплексен и завършен продукт.

Предлаганите услуги обхващат целият жизнен цикъл на комуникационната инфраструктура, включвайки анализ, препоръки, консултации, проектиране, разработка на софтуер,доставка, инсталация, поддръжка и обучение на реализираното решение. Интеграция и оптимизация на съществуващите системи и устройства с цел постигане на ниска стойност на притежание и бързо възстановяване на вложените инвестиции.

В зависмост от нуждите на клиента или изпълнявания проект фирмата предлага:

Конвергенция на мрежи

Либерализацията на телеком пазарите, силната конкуренция и технологичния бум през последните години активизира и създаде предпоставка за конвергенция на телеком мрежите и създаване на ново поколение мрежи (NGN).

Кол център решения

Кол център система “НЮТЕК“ е собствена разработка на фирма НЮТЕК БТ в резултат на натрупан дългогодишен опит на спрециалистите на фирмата в областта на VoIP технологиите и телефонията.

Разработка и внедряване на специализиран софтуер

Разработваните от фирмата специализирани системи са насочени за решаване на конкретни бизнес проблеми свързани с автоматизация и оптимизация на бизнес процеси, автоматизация на справочни телефонни услуги и интеграцията им с бази данни.

Проектиране и реализация на комуникационна свързаност

Фирма НЮТЕК БТ извършава проект, доставка, инсталация и конфигуриране на устройства за реализация на комуникационна свързаност за клиенти на фирмата.

Доставка и инсталация на сървъри и компютърни системи

Предлаганите от фирмата компютърни системи и сървърни конфигурации са от световно известни реномирани производители с фирмена гаранция.

Структурни кабелни системи (СКС)

Предлаганите решения за изграждане на СКС са базирани на технологии и материали на лидери в тази област.

Консултации и Обучение

Фирмата предлага консултантски услуги в областта на Инфромационните технологии, насочени за решаване на сложни и комплексни проблеми свързани с проектиране, изграждане, достъп, защита и оптимизация. Предлага обучение на своите клиенти закупили оборудване или цялостно решение.

Всички дейности се контролират и отговарят на внедрената и работеща система за управление на качеството по стандарта ISO9001-2008, което гарантира на клиентите високо качество и реализация на предлаганите продукти и услуги.