НЮТЕК-БТ

Home Конвергенция на мрежи

  Повече инфо

  Конвергенция на мрежи

  Либерализацията на телеком пазарите, силната конкуренция и технологичния бум през последните години активизира и създаде предпоставка за конвергенция на телеком мрежите и създаване на ново поколение мрежи ( NGN). Мрежи, които дават възможност за пренос на данни, глас и видео. Съществуването на различен по вид и фунционалност мрежи наложи тяхното уеднаквяване ползвайки все по-разпространеният и наложил се TCP/IP протокол. Достъпът до услугите на съществуващите мрежи и ползването на мултимедийни приложениея наложи конвергенцията на мрежи и услуги.

  Защита и сигурност

  Защита и сигурността е възлов момент при конвергенцията на мрежите. Тук са застъпени различни аспекти свързани с контрол на достъпа, идентификация, конфиденциалност на данните и сигурност. Аспекти свързани с защита на информацията от атаки, подслушване или модифициране.

  Ниски разходи

  Предлаганите решения от НЮТЕК БТ са базирани върху Интернет протокол, с възможност за значително намаляване експлоатационните разходи и разходите за услуги с гарантиран достъп и защита на услугите.