НЮТЕК-БТ

Home Кол център решения

Повече инфо

КОЛ ЦЕНТЪР "НЮТЕК"

Кол Център система “ НЮТЕК “ е собствена разработка на фирма НЮТЕК БТ в резултат на натрупан дългогодишен опит на спрециалистите на фирмата в областта на VoIP технологиите и телефонията.

Кол център “ НЮТЕК “ е гъвкава телефонна платформа предназначена да разпределя и управлява входящи и изходящи телефонни разговори,обслужване от оператор/и, реализиране на телефонни справочни услуги с достъп до бази данни. Системата е Уеб базирана и не изисква инсталация на допълнителен софтуер по работните места на операторите.

Основни характеристики

 • Поддържа входящи и изходящи телефонни разговори
 • Интеграция с БД, CRM и ERP
 • Гласова поща, система от гласови менюта
 • Запис на разговорите
 • SMS и e-mail известяване
 • Високо ниво на поддръжка и персонализиране
 • Изцяло базирана на VoIP технология
 • Поддръжка на отдалечени работни места през Интернет

Приложения на продукта

 • Известяване на клиенти чрез изходящи обаждания
 • Интервюта по телефона
 • Телемаркетинг
 • Факс разпращане, факс при поискване
 • Автоматизация на бизнес процеси
 • Справки по телефона
 • Аудио конференции
 • Гласова и видео поща

Технически средства за свързаност

 • Телефонна свързаност по ISDN PRI/BRI цифрови и аналогови линии.
 • Свързаност към Мобилни и алтернативни оператори.
 • Директна свързаност по IP към комуникационните оператори с поддръжка на VoIP
 • Реализация на свързаност през Интернет чрез изграждане на IPSec/VPN тунел
 • НЮТЕК Кол център е система даваща възможност на клиента да избира свързаност в зависимост от нуждите.
 • Поддържка на различен тип хардуерни и софтуерни телефони

Кратко описание

Кол център система “НЮТЕК” се състои от софтуерни модули, които се активират в зависимост от конкретните нужди и изисквания на клиента.

Всички услуги се програмират чрез уеб базиран интерфейс, поддържат се следните услуги :

Гласово меню включва :

 • Поздрав
 • Изброяване на услугите (“За … натиснете 1, за …. натиснете 2”)‏
 • Разпознаване на потребителска команда
 • Преход към избраната услуга
 • Повторение при невалидна команда

Връзка с оператор включва :

 • Групи оператори
 • Обхождане на операторите: линейно, равномерно, …
 • Таймери: изчакване за отговор, следващ опит
 • Музика при изчакване
 • Периодично пускане на гласово съобщение или услуга (“За да оставите съобщение, натиснете 1”)‏
 • Алтернативна услуга

Запис на въпрос включва :

 • Профили за запис – къде да се съхраняват записите, формат на името на записа, време за съхранение
 • Край на запис: тишина, потребителска команда, максимална продължителност
 • Подаване на сигнал към телефоните за чакащо съобщение

Маршрутизатор на повиквания критерии за избор на направление :

 • А-номер
 • Б-номер
 • Ден от седмицата
 • Дата
 • Час

Работно време позволява задаване работното време на Кол центъра

IVR скриптове – този модул предоставя механизъм чрез който клиентът може да програмира усъвършенствани телефонни услуги, които включват връзка с БД, изговаряне на дати, числа, дължими суми и др.

Провеждане на анкети – този модул дава възможност Кол центърът да се използва за провеждане на социологически и маркетингови услуги. Изградени са интерфейси за връзка със специализирани софтуери за обработка на данните.

Операторска конзола – модулът дава възможност за :

 • Избор на проект, преглед на обажданията към проекта
 • Изходящи повиквания ръчно или автоматично от БД на проекта
 • Списък с активните и чакащите разговори
 • Работен екран, в който се зарежда шаблона на проекта

Предимства

 • Гъвкава софтуерна платформа ориентирана към конкретните нужди на клиента
 • Гъвкав интерфейс за реализация на различни клиентски приложения
 • Поддръжка на собствена БД или връзка с БД на клиента
 • Освободена от лицензионни ограничения

НЮТЕК-БТ като партньор на  3CX и Unify предлага решения, които удовлетворяват изискванията на клиента съобразно конкретно изискваната функционалност.