НЮТЕК-БТ

Home Кол център решения

  Повече инфо

  КОЛ ЦЕНТЪР "НЮТЕК"

  Кол Център система “ НЮТЕК “ е собствена разработка на фирма НЮТЕК БТ в резултат на натрупан дългогодишен опит на спрециалистите на фирмата в областта на VoIP технологиите и телефонията.

  Кол център “ НЮТЕК “ е гъвкава телефонна платформа предназначена да разпределя и управлява входящи и изходящи телефонни разговори,обслужване от оператор/и, реализиране на телефонни справочни услуги с достъп до бази данни. Системата е Уеб базирана и не изисква инсталация на допълнителен софтуер по работните места на операторите.

  Основни характеристики

  • Поддържа входящи и изходящи телефонни разговори
  • Интеграция с БД, CRM и ERP
  • Гласова поща, система от гласови менюта
  • Запис на разговорите
  • SMS и e-mail известяване
  • Високо ниво на поддръжка и персонализиране
  • Изцяло базирана на VoIP технология
  • Поддръжка на отдалечени работни места през Интернет

  Приложения на продукта

  • Известяване на клиенти чрез изходящи обаждания
  • Интервюта по телефона
  • Телемаркетинг
  • Факс разпращане, факс при поискване
  • Автоматизация на бизнес процеси
  • Справки по телефона
  • Аудио конференции
  • Гласова и видео поща

  Технически средства за свързаност

  • Телефонна свързаност по ISDN PRI/BRI цифрови и аналогови линии.
  • Свързаност към Мобилни и алтернативни оператори.
  • Директна свързаност по IP към комуникационните оператори с поддръжка на VoIP
  • Реализация на свързаност през Интернет чрез изграждане на IPSec/VPN тунел
  • НЮТЕК Кол център е система даваща възможност на клиента да избира свързаност в зависимост от нуждите.
  • Поддържка на различен тип хардуерни и софтуерни телефони

  Кратко описание

  Кол център система “НЮТЕК” се състои от софтуерни модули, които се активират в зависимост от конкретните нужди и изисквания на клиента.

  Всички услуги се програмират чрез уеб базиран интерфейс, поддържат се следните услуги :

  Гласово меню включва :

  • Поздрав
  • Изброяване на услугите (“За … натиснете 1, за …. натиснете 2”)‏
  • Разпознаване на потребителска команда
  • Преход към избраната услуга
  • Повторение при невалидна команда

  Връзка с оператор включва :

  • Групи оператори
  • Обхождане на операторите: линейно, равномерно, …
  • Таймери: изчакване за отговор, следващ опит
  • Музика при изчакване
  • Периодично пускане на гласово съобщение или услуга (“За да оставите съобщение, натиснете 1”)‏
  • Алтернативна услуга

  Запис на въпрос включва :

  • Профили за запис – къде да се съхраняват записите, формат на името на записа, време за съхранение
  • Край на запис: тишина, потребителска команда, максимална продължителност
  • Подаване на сигнал към телефоните за чакащо съобщение

  Маршрутизатор на повиквания критерии за избор на направление :

  • А-номер
  • Б-номер
  • Ден от седмицата
  • Дата
  • Час

  Работно време позволява задаване работното време на Кол центъра

  IVR скриптове – този модул предоставя механизъм чрез който клиентът може да програмира усъвършенствани телефонни услуги, които включват връзка с БД, изговаряне на дати, числа, дължими суми и др.

  Провеждане на анкети – този модул дава възможност Кол центърът да се използва за провеждане на социологически и маркетингови услуги. Изградени са интерфейси за връзка със специализирани софтуери за обработка на данните.

  Операторска конзола – модулът дава възможност за :

  • Избор на проект, преглед на обажданията към проекта
  • Изходящи повиквания ръчно или автоматично от БД на проекта
  • Списък с активните и чакащите разговори
  • Работен екран, в който се зарежда шаблона на проекта

  Предимства

  • Гъвкава софтуерна платформа ориентирана към конкретните нужди на клиента
  • Гъвкав интерфейс за реализация на различни клиентски приложения
  • Поддръжка на собствена БД или връзка с БД на клиента
  • Освободена от лицензионни ограничения

  НЮТЕК-БТ като партньор на  3CX и Unify предлага решения, които удовлетворяват изискванията на клиента съобразно конкретно изискваната функционалност.