НЮТЕК-БТ

Home Разработка и внедряване на специализиран софтуер

Повече инфо

Разработка и внедряване на специализиран софтуер

Разработваните от фирмата специализирани системи са насочени за решаване на конкретни бизнес проблеми свързани с автоматизация и оптимизация на бизнес процеси, автоматизация на справочни телефонни услуги и интеграцията им с бази данни.

Опит и квалификация

Опитът и квалификацията на специалистите позволява да бъдат предложени решения изхождайки от конкретните нужди на клиента.