НЮТЕК-БТ

Home Условия по сервизната поддръжка

  Повече инфо

  Условия по сервизната поддръжка

  N
  Условие по поддръжката
  Базова
  Стандартна
  Разширена
  1.
  Работно време
   
   
   
   
  - понеделник-петък 09:00-18:00, без официалните празници
  X
  X
  -
   
  - 24x7
  -
  -
  X
  2.
  Време за реакция при подаден сигнал за проблем.
  следващ
  работен ден
  до 4 часа
  до 2 часа
  3.
  Дистанционна поддръжка и диагностика.
  -
  X
  X
  4.
  Брой посещения на място за месец, съгласно договора.
  до 1
  до 3
  неограничен
  5.
  Цена за всеки започнат час при посещение на място извън договора. (без ДДС)
  80 лв.
  40 лв.
  -
  6.
  В случай на авария:
   
   
   
   
  - предоставяне на оборотно устройство от същия модел или сходно по параметри и функционалност.1
  до 96 часа
  до 12 часа
  до 6 часа
   
  - срок за ремонт на дефектирал възел или устройство.
  15 работни дни
  15 работни дни
  15 работни дни
  7.
  Транспортни разходи за гаранционен ремонт.
  клиент
  клиент +
  Нютек-БТ
  Нютек-БТ
  8.
  Удължаване на срока на хардуерната гаранция.2
  -
  2-5 години
  2-5 години
  9.
  Реализиране на допълнителна функционалност по софтуера.3
  заплащане по договаряне
  безплатно,
  в рамките на
  първоначалня проект
  безплатно
  10.
  Поддръжка по електронната поща.
  X
  X
  X
  11.
  Поддръжка по телефона.
  -
  X
  X