НЮТЕК-БТ

Home Условия по сервизната поддръжка

Повече инфо

Условия по сервизната поддръжка

N
Условие по поддръжката
Базова
Стандартна
Разширена
1.
Работно време
 
 
 
 
- понеделник-петък 09:00-18:00, без официалните празници
X
X
-
 
- 24x7
-
-
X
2.
Време за реакция при подаден сигнал за проблем.
следващ
работен ден
до 4 часа
до 2 часа
3.
Дистанционна поддръжка и диагностика.
-
X
X
4.
Брой посещения на място за месец, съгласно договора.
до 1
до 3
неограничен
5.
Цена за всеки започнат час при посещение на място извън договора. (без ДДС)
80 лв.
40 лв.
-
6.
В случай на авария:
 
 
 
 
- предоставяне на оборотно устройство от същия модел или сходно по параметри и функционалност.1
до 96 часа
до 12 часа
до 6 часа
 
- срок за ремонт на дефектирал възел или устройство.
15 работни дни
15 работни дни
15 работни дни
7.
Транспортни разходи за гаранционен ремонт.
клиент
клиент +
Нютек-БТ
Нютек-БТ
8.
Удължаване на срока на хардуерната гаранция.2
-
2-5 години
2-5 години
9.
Реализиране на допълнителна функционалност по софтуера.3
заплащане по договаряне
безплатно,
в рамките на
първоначалня проект
безплатно
10.
Поддръжка по електронната поща.
X
X
X
11.
Поддръжка по телефона.
-
X
X