"Интелигентен офис и дом"

Home “Интелигентен офис и дом”

Повече инфо

Интелигентни решения за офиса и дома ( SMART OFFICE & SMART HOME SOLUTIONS)

Интелигентни решения за офиса

НЮТЕК-БТ предлага на своите клиенти интелигентни решения за офиса, базирани на последните достижения в областта на автоматизацията включваща пълна  интеграция със съществуващите IP системи на клиента. Традиционните решения за автоматизация в сектора на сградния мениджмънт включват високо ниво на технически капацитет и разходи. Системните компоненти изискват собствено, отделно окабеляване, инфраструктурате и трябва да бъде индивидуално конфигурирани и обслужвани.НЮТЕК-БТ ползва концепции и ноу-хау на своите партньори, адаптирайки ги в съответствие с кокретния проект и нужди на клиента.

Концепцията на MICROSENS, която адаптираме  е отворена, базирана на IP, децентрализирана и мащабируема система за сградно управление. Тя може да бъде напълно интегрирана в мрежата за данни и дава възможност на взаимодействие с широк спектър от различни сензори и задвижвания. Концепцията на Smart Office предлага изключителна сигурност, ефективност и гъвкавост. Тя може да бъде адаптирана в съответствие с индивидуалните изисквания и може
да осигури много по-добро ниво на комфорт на потребителите и увеличена дългосрочна производителност.

Интелигентно осветление

MICROSENS Smart Lighting системата е централен компонент от концепцията за интелигентен офис. Фърмуерът (приложения), работещ в  MICROSENS комутаторите, контролират LED лампите през IP мрежа, като същевременно им предоставя Power-over-Ethernet Plus (PoE +) захранване.Интелигентните контролери, съчетани с високопроизводителни сензори, осигуряват независима, адаптивна система за управление на осветлението, която дори може да изключва  светлините в зоните в момент, когато не се използват. Т.е. може да контролира светодиодните светлини според съответните нужди. В този случай  консумацията на енергия може да се намали до 80%.

Децентрализирана концепция

Интелигентния офис се основава на децентрализирана инфраструктура и разпределена мрежова интелигентност концепция, която MICROSENS преследва в продължение на много години. В сравнение с традиционните централизирани подходи, тази децентрализирана концепция е доказала, че предлага следните предимства:

  • Интелигентните Офис решения могат да бъдат въведени стъпка по стъпка според опита и тествани “стая по стая“  – без високи първоначални инвестиции
  • Планирането на системата и поддържането е лесно
  • Потребителите разполагат с богата функционалност и множество удобни функции
  • Интелигентния офис се основава на стандартизирани комуникационни протоколи

Примерна архитектура за интелигентен офис

Голямо предимство на концепцията на Smart Office е нейният отворен, децентрализиран модел. Системата може, първо да се използва  само в една стая и може да се използва за планиране и по-нататъчно развитие. Последващото внедряване на системата в цялата сграда
може да се направи стъпка по стъпка – в съответствие с общите организационни условия.

Концепцията може изключително успешно да се приложи и за Интелигентен Дом (Smart Home). Управлението на отопление, електро уреди, системи за охрана и видео наблюдение могат да се поверят на системата Интелигентен дом, която включва серията микро комутатори от  Генерация 6, Интелигентен контролер, комутатори с безжичен модул и серия интелигентни датчици.

За повече информация може да ползвате контактната форма в уеб сайта.