Конвергенция на мрежи

Home Конвергенция на мрежи. Защита и сигурност.

  Повече инфо

  Конвергенция на мрежи. Защита и сигурност.

  Либерализацията на телеком пазарите, силната конкуренция и технологичния бум през последните години активизира и създаде предпоставка за конвергенция на телеком мрежите и създаване на ново поколение мрежи ( NGN). Мрежи, които дават възможност за пренос на данни, глас и видео. Съществуването на различен по вид и фунционалност мрежи наложи тяхното уеднаквяване ползвайки все по-разпространеният и наложил се TCP/IP протокол. Достъпът до услугите на съществуващите мрежи и ползването на мултимедийни приложениея наложи конвергенцията на мрежи и услуги.

  Специалистите на НЮТЕК БТ предлагат решения базирани вурху Интернет протокол, които дават възможност за значително намаляване експлоатационните разходите за услуги, при съблюдаване на стандартите и запазване на качаството, без изключение.

  Като дистрибутор и партньор на Loop telecom (www.looptelecom), НЮТЕК-БТ предлага на своите клиенти решения като: емулиране на наети синхронни и асинхронни линии върху Етернет, ползвайки TDMoE продукти и решения.

  Предимства:

  • Намалени експлоатационни разходи
  • Ползване на съществуваща IP/MAN мрежа за пренос с контролирано качество
  • Ниска стойност на притежание и кратко време за възвръщане на инвестициите

  Сигурност и криптиране

  Използването на глас върху Интернет протокол (VoIP) дава възможност за значително съкръщаване разходите за телефония, консолидира мрежовата архитектура и намалява експлоатационните разходи за поддръжка. Някои от производителите предлагащи евтини решения и устройства за пренос на VoIP трафик през Интернет предлагат пренос без криптиране на трафика, това може да компрометира информацията и тя да бъде подложена на хакерски атаки или даже модифициране. Стандартите за криптиране на глас като SRTP и SIP TLS са добро решение, те кодират/декодират аналаговия сигнал в цифров. Тези стандарти са в процес на разработка и не са стандартизирани. Затова използването на VoIP –over-VPN е добро решение за конвергенция и пренос на глас в съвременните комуникационни мрежи. Използвайки технологията Voice – over- VPN, НЮТЕК БТ предлага един надежден и защитен начин за пренос на данни и глас през Интернет, използвайки SmartNode IPSec технологията на Patton, SmartNode IPSec създава в комбинация с DES/AES криптиран,VPN тунел, през който глас и данни се предават през Интернет. По този начин потребители свързани в Интернет могат да предават/приемат защитени данни и глас към Централния офис и/или отдалечени офиси на своята компания. SmartNode IKE е технология позволяваща допълнително да се повиши защитата на данни, чрез автоматично генериране на криптиращ ключ през интервали от време, предефинирани от клиента.

  Основни предимства

  • Поддръжка на IPSec 256 Bits криптиране за данни и глас.
  • Поддръжка на DES/3DES/AES криптиращи ключове
  • Поддръжка на IKE
  • Поддръжка приоритизация на трафика

  На фигурата е показан пример за изграждане на криптиран VPN канал за връзка между офиси.