Microsens представи мрежова софтуерно дефинирана  вградена автоматизация за генерация 6 комутатори

Microsens представи своята концепция за мрежова софтуерно дефинирана  интегрирана автоматизация – NESDA) в генерация 6 индустриални комутатири. Целта е да се представи на клиентите и партньорите потенциал за реализация на приложения в автоматизацията и индустриалните мрежи.

MICROSENS microSys е инженерен софтуер за създаване на приложения за мрежова вградена софтуерно дефинирана автоматизация. Приложения от всякакъв вид могат да бъдат програмирани в съответствие с индустриалният стандарт IEC 61131-3. MicroSyS, заедно със системата за изпълнение на microRTS по време на работа, дава възможност за реализиране на рентабилна и мощна автоматизация на мрежови комутатори  Microsens G6. Това води до решения, които са прецизно конфигурирани и отговарят на мрежово вградената софтуерно дефинирана автоматизация, ползващи се  за проекти в IoT и индустрия 4.0.


MicroRTS

Вградената в мрежовата софтуерно дефинирана автоматизация – система  MicroRTS по време на работа бързо се настройва и поддържа MICROSENS G6 “ out of box“ ; microRTS може да работи  в рамките на половин час. Входно-изходната връзка се основава на MICROSENS Smart IO контролер, Smart Light Controller и съвместима системна шинна (MQTT, Modbus, Snmp). PLC системата за изпълнение на MicroRTS преобразува всички мрежови комутатори от серията  MICROSENS G6, в система за автоматизация (PLC). Техническите операции и процедури се обработват циклично. Наличен е гъвкав лицензионен модел за системата за изпълнение  microRTS, която се базира на използваните устройства. Комуникационните интерфейси за онлайн показване на стойност : TCF (MicroSys) и Комуникационни протоколи fieldbus: MQTT, EnOcean, Ethernet (UDP), Modbus TCP

Предимства:

  • висока преносимост, в системи за изпълнение в съответствие  IEC 61131-3
  • висока мащабируемост за изпълнение на система RTS
  • приложения за изпълнение на няколко процесорни ядра
  • поддръжка и адаптация на специфични клиентски приложения

Smart Director App

Приложението MICROSENS Smart Director е софтуерното решение за следващото поколение автоматизация на офиси. Дистрибутирано и инсталирано на MICROSENS комутаторите или на Central Smart Lighting Controller, той осигурява контролиране и и поддържане на работно ниво за потребителите. Приложението Smart Director дава възможност за работа, контрол и автоматизация на осветлението, контрол на температурата в помещенията , с включване на Smart Sensors и конвенционални бутони. Функциите на приложението Smart Director включват помощ по време на пускане в експлоатация, автоматична настройка на автоматизация или система за професионално осветление, автоматизирано създаване на WEB GUI за потребителите и визуализация на сензорните данни. Автоматично генерираните приложения могат да бъдат персонализирани и могат да се добавят нови , за да се адаптират функциите към изискванията. В допълнение, приложението Smart Director има интерфейс към MICROSENS Smart Building Manager за получаване на команди и предоставяне на данни за помещенията.

***За повече информация може да проследите онлайн презентацията на линка или да се свържете с НЮТЕК БТ ООД, дистрибутор и сервиз за България