EKINOPS се присъедини към Open ROADM group

EKINOPS (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI), водещ доставчик на оптично транспортно оборудване и решения за маршрутизатори, днес обявяви, че се присъединява към Open ROADM Multi-Source споразумението (MSA).

Ключова стъпка към отворени и оперативно съвместими мрежи

Целта на групата е да помогне за изграждането и публикуването на отворени стандарти за изграждане на блокове за оптични мрежи като ROADMs (Реконфигурируеми оптични Ад/Дроп мултиплексори), транспондери и линейни усилватели. Традиционно тези блокове са от собствени системи, изградени от всеки доставчик. В резултат на това те не са оперативно съвместими и не могат да бъдат контролирани от една единствена платформа, която би позволила оптичните връзки да се управляват от край до край в среда на много доставчици.

Групата Open ROADM се състои от над 15 члена, включително големи доставчици на телекомуникационни услуги и оператори , като AT&T и Orange SA. Целите й са разединяването и отварянето на традиционно защитените оптични системи и SDN-активирането на тези блокове в усилие за създаване на гъвкавост и софтуерно управление на оптичния слой.

„EKINOPS се присъединява към Open ROADM това е добър знак за нас. Което потвърждава желанието на участниците да имат  водеща открита инициатива, която проправя пътя към автоматизацията, поставяйки основите на оперативната съвместимост в оптичния слой. Инициираните усилия за развитие дават на EKINOPS стабилен актив за справяне с пазара.

Това следва неотдавнашната демонстрация на съвместимостта на платформата Ekinops360 със SDN контролер, базиран на
OpenDaylight. Доказателството за концепцията, водена от Orange, успешно показа NETCONF / YANG интерфейс на платформата Ekinops360, реализирайки Open ROADM моделирането на наследено оборудване. Тези доказани оптични услуги от край до край, обхващащи оборудване на различни доставчици, могат да бъдат автоматично предлагани, независимо от това, че са NETCONF / YANG. Плавната миграция към по-нататъшна програмируемост на мрежата става осъществима, като предварително инсталираното оборудване е в съответствие с най-новите стандарти на Open ROADM.

Франсоа Ксавие Оливие, съосновател на EKINOPS & COO коментира за оптичения транспорт: „Оперативната съвместимост в оптичния слой е от ключово значение за постигане на предимствата на автоматизирания контрол. Може да не е в интерес на големите доставчици, наистина да подкрепят подобна инициатива, но за нас, присъединяването към Open ROADM е въпрос, разбира се, тъй като ние сме изцяло ангажирани да защитим инвестициите на доставчиците на услуги. Нашето последно успешно доказателство е обащата концепция с Orange, което е важно постижение в тази посока, тъй като доказва възможността наследеното оборудване да бъде интегрирано в мрежата на оператор, която се контролира от SDN среда. “

* Предложението на Екинопс

EKINOPS е водещ доставчик на отворени и напълно оперативно съвместими решения на ниво 1, 2 и 3 за доставчици на услуги по целия свят. Нашите програмируеми и много мащабируеми решения дават възможност за бързо, гъвкаво и рентабилно внедряване на нови услуги както за високоскоростен оптичен транспорт с голям капацитет, така и за управлявани корпоративни услуги с виртуализация.

Нашето продуктово портфолио се състои от два силно допълващи се набора от продукти. Единият, предлаган под търговската марка EKINOPS 360, предоставя единна, напълно интегрирана платформа за приложения на Metro, Regional и Long-Haul. Другият, предлаган под търговската марка OneAccess, предоставя богат избор от физически и виртуализирани опции за внедряване на мрежови функции на слой 2 и 3.

Тъй като доставчиците на услуги възприемат SDN и NFV модели за внедряване, решенията на Ekinops им позволяват да се разгърнат днес със знанието, че могат безпроблемно да мигрират към отворен виртуализиран модел за доставка в момент, по който са избрали.