Smart Radar Sensor

Като член на фамилията решения за интелигентни сгради, интелигентният радарен сензор доставя данни за информация за околната среда на устройство за осветителни решения на MICROSENS. Интелигентният радарен сензор MICROSENS е проектиран да измерва нивото на околна светлина, стаяна температура и влажност, както и за откриване на движение и присъствие на хора. Свързан към централен интелигентен контролер за осветление, сензорна мрежа от до 24 сензора може бъде създадена. Събраните сензорни данни се обработват директно от приложението Smart Director или MICROSESNE microRTS за управление на стаята, например за намаляване на осветлението. В допълнение, данните могат да бъдат визуализирани в MICROSENS Smart Building Manager и предоставени към други системи. Интелигентният сензор е предназначен за вграждане в таван и може да бъде свързан към шина с дължина до 200 m за постигане на голям обхват и покритие на голяма площ.

Характеристики 

  • Откриване на движение и присъствие
  • Измерване на нивото на околна светлина, температура и влажност
  • RGB светодиод, който да се използва като индикатор за състоянието на сензора
  • Интерфейс за данни към всички контролери за осветление на MICROSENS
  • Допълнителен Bluetooth Beacon
  • Захранване чрез MICROSENS Lighting Controller