Представяме EKINOPS PM 400FR05-C2 FlexRateTM Muxponder карта

Основни функции и предимства:

* Свободно избираема скорост FlexRate от 100Gbps до 400Gbps
• CFP2-базирана сменяема оптика
• Съвместим със стандартите OpenROADM
• Подобрени режими с висока производителност при 400G
• Интегриран регулируем оптичен филтър и усилвател
• Лесно добавяне на капацитет чрез pluggable клиент оптика
• Многопротоколна поддръжка за Ethernet и OTN клиенти
• "In band" цифров комуникационен канал (DCC) за дистанционно управление

Приложения

* Реализиране на мрежи, съвместими с OpenROADM
• Безцветени, без посока поддръжка на ROADM мрежи
• Поддръжка на кохерентна (Allien lambda) дължина на вълната 
• Възможност за байпас на рутера
• Поддръжка на многопротоколен клиентски транспорт
• Демаркационна точка на доставчика за IP услуги

Техническите характеристики,съгласно проспекта