Свързване на 3CX телефонна система към 8 FXO трънк

За 3CX потребителите, Патън просто направи живота им по-лесен. За бърза и лесна настройка с новият аналогов FXO Медиа гейтуей на Patton, Вие може да свържете Вашата 3CX система

Продължи тук:

Connect a 3CX phone system to 8 FXO trunks