Пасивна оптична мрежа тип FTTB гр. Видин

„НЮТЕК-БТ“, ООД като част от Консорциум „НЮТЕК-БТ – РЕЙПОН“ в периода 2012 – 2013 г. успешно реализира проект с наименование „Пасивна оптична мрежа тип FTTB гр. Видин“. Проектът се финансира по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013г. Реализираният проект ще позволи на оператора „Вида Оптикс ТВВ“ да повиши своята конкурентноспосoбност и предоставя висококачествени, с гарантирано качество и отказоустойчивост мултимедия услуги на своите клиенти.