EOL уведомление за Patton SmartNode 4940/50/60 и 5400

Това уведомление е относно прекратяване на производството и EOL (End-of-Life) на Patton SmartNode 4940, 4950, 4960 и 5400 PRI Gateway, Gateway-Router, IAD и ESBR.

Хардуерната гаранция на закупените продукти продължава да е валидна, съгласно гаранционните условия при закупуване.

Техническата поддръжка продължава да се осигурява в рамките на стандартните производствени цикли на SmartWare. Моля, обърнете се към съответните Release Notes за подробности относно поддържаните модели.

Напълно еквивалентна и IPv6-ready продуктова линия се предлага с Patton SmartNode 4970, 4980, 4990, 5480 и 5490 PRI Gateway, Gateway-Router, IAD и ESBR. Налична е подробна информация за EOL и заместващите модели.