EKINOPS OTN Транспортно шаси

Основни предимства и възможности

 • Капацитет на превключване с висока плътност, мащабируем от 2.88Tbps до 6 Tbps
 • Капацитет на слот с висока мащабируемост от 240Gbps до 500Gbps на слот
 • Превключване на вериги ODUk (ODU0 / 1/2 / 2e / 3/4 / Flex)
 • Подобрява спектралната оптимизация на ресурсите
 • OTN система за управление, интегрирана с Celestis NMS за транспорт
 • Поддържане на трафика с множество услуги (Ethernet, FC, SONET / SDH, OTUk)
 • Интегриран с DWDM транспортна система: Кохерентни интерфейси с поддръжка на FEC
 • Прозрачен транспорт на различни клиентски сигнали
 • Ниска латентност (<100 μs)
 • Висока наличност
 • Поддръжка на GFEC (OTU2 / 2e и OTU4)
 • Поддръжка на SNCP защита (1 + 1)

 • Възстановяване (1 + R)
 • SDN Ready Platform — NETCONF (модел YANG) и ConfD