НЮТЕК-БТ подписа договор за партньорство с американската фирма “Patton Electronics”

НЮТЕК-БТ подписа договор за партньорство с американската фирма “Patton Electronics” за България, Гърция, Македония, Косово и Албания. Договорът ще съкрати в значителна степен сроковете за доставка ще ускори и подобри получаваните услуги от клиентите.