BG     EN
Партньори

Microsens OneAccess Cisco-Linksys Telindus 2N FlexDSL CTS Patton IBM Belgacom Cisco-Linksys Corecess     Yealink Ruckus Wireless


Новини
  • 08.01.2016 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • 25.05.2015 - "НЮТЕК-БТ" подписа договор за партньорство с американската фирма "Patton Electronics" за България, Гърция, Македония, Косово и Албания. Договорът ще съкрати в значителна степен сроковете за доставка ще ускори и подобри получаваните услуги от клиентите. Повече
  • 13.01.2015 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • Всички новини


Решения за резервирана мрежова топология
решения

В много случаи регионалните клонове на компаниите се нуждаят от гарантиран достъп до ресурсиите на компанията майка. НЮТЕК БТ предлага на своите корпоративни клиенти решения ползващи най-съвременни технологии.

Сигурност

Двата CPE маршрутизатора работят паралелно, което увеличава надеждността на предоставяната услуга. Използват се двама доставчика на услуги, което избягва единична точка на прекъсване. Използвайки специализиран протокол VRRP ( Virtual Redundant Router Protocol ) единият маршрутизатор работи като основен, а вторият като резервен. Има възможност да се ползват едновременно и двата маршрутизатора с цел увеличаване на капацитета.

Предимства за клиента : резервираност както на ниво мрежа, така и на ниво доставчик.

#
Copyright © 1991-2015 | Всички права запазени.