BG     EN
Партньори

Microsens OneAccess Cisco-Linksys Telindus 2N FlexDSL CTS Patton IBM Belgacom Cisco-Linksys Corecess     Yealink Ruckus Wireless


Новини
 • 08.01.2016 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
 • 25.05.2015 - "НЮТЕК-БТ" подписа договор за партньорство с американската фирма "Patton Electronics" за България, Гърция, Македония, Косово и Албания. Договорът ще съкрати в значителна степен сроковете за доставка ще ускори и подобри получаваните услуги от клиентите. Повече
 • 13.01.2015 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
 • Всички новини


Конвергенция на мрежи
решения

Либерализацията на телеком пазарите, силната конкуренция и технологичния бум през последните години активизира и създаде предпоставка за конвергенция на телеком мрежите и създаване на ново поколение мрежи ( NGN). Мрежи, които дават възможност за пренос на данни, глас и видео. Съществуването на различен по вид и фунционалност мрежи наложи тяхното уеднаквяване ползвайки все по-разпространеният и наложил се TCP/IP протокол. Достъпът до услугите на съществуващите мрежи и ползването на мултимедийни приложениея наложи конвергенцията на мрежи и услуги.

Специалистите на НЮТЕК БТ предлагат решения базирани вурху Интернет протокол, които дават възможност за значително намаляване експлоатационните и разходите за услуги.

Защита и сигурност

Използването на глас върху Интернет протокол (VoIP) дава възможност за значително съкръщаване разходите за телефония, консолидира мрежовата архитектура и намалява експлоатационните разходи за поддръжка. Някои от производителите предлагащи евтини решения и устройства за пренос на VoIP трафик през Интернет предлагат пренос без криптиране на трафика, това може да компрометира информацията и тя да бъде подложена на хакерски атаки или даже модифициране. Стандартите за криптиране на глас като SRTP и SIP TLS са добро решение, те кодират/декодират аналаговия сигнал в цифров. Тези стандарти са в процес на разработка и не са стандартизирани. Затова използването на VoIP –over-VPN е добро решение за конвергенция и пренос на глас в съвременните комуникационни мрежи. Използвайки технологията Voice – over- VPN, НЮТЕК БТ предлага един надежден и защитен начин за пренос на данни и глас през Интернет, използвайки SmartNode IPSec технологията на Patton, SmartNode IPSec създава в комбинация с DES/AES криптиран,VPN тунел, през който глас и данни се предават през Интернет. По този начин потребители свързани в Интернет могат да предават/приемат защитени данни и глас към Централния офис и/или отдалечени офиси на своята компания. SmartNode IKE е технология позволяваща допълнително да се повиши защитата на данни, чрез автоматично генериране на криптиращ ключ през интервали от време, предефинирани от клиента.

Основни предимства

 • Поддръжка на IPSec 256 Bits криптиране за данни и глас.
 • Поддръжка на DES/3DES/AES криптиращи ключове
 • Поддръжка на IKE
 • Поддръжка приоритизация на трафика

  На фигурата е показан пример за изграждане на криптиран VPN канал за връзка между офиси.  За повече информация моля, ползвайте офисните телефони или електрония адрес :

 • office@newtech-bt.bg • #
  Copyright © 1991-2015 | Всички права запазени.