BG     EN
Партньори

Microsens OneAccess Cisco-Linksys Telindus 2N FlexDSL CTS Patton IBM Belgacom Cisco-Linksys Corecess     Yealink Ruckus Wireless


Новини
  • 08.01.2016 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • 25.05.2015 - "НЮТЕК-БТ" подписа договор за партньорство с американската фирма "Patton Electronics" за България, Гърция, Македония, Косово и Албания. Договорът ще съкрати в значителна степен сроковете за доставка ще ускори и подобри получаваните услуги от клиентите. Повече
  • 13.01.2015 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • Всички новини


Гаранционна и следгаранционна поддръжка
системна интеграция

Всички системи и устройства продавани от фирмата се придружават от гаранция и съответна гаранционна поддръжка. Гаранционната поддръжка се извършва съгласно изискванията на производителите и стандартите, които трябва да се поддържат. Поддръжката може да се извършва : дистанционно или чрез посещение на сервизен специалист на място, което зависи от закупения сервизен пакет или конкретните гаранционни услвия.

Сервиз и срокове

Сервизните специалисти на фирмата извършват всички сервизно ремонтни дейности съгласно стандартите на производителите, като се влагат оригинални резервни части и консумативи. Сроковете за ремонт са съгласно предварително обявените или тези които са специфицирани във фирмените сервизни пакети за поддръжка. Продължителността и условията на гаранцията са указани в гаранционните карти или договорите за доставка и изпълнение.

Условия

Условията и сроковете са съобразени съгласно изскванията на Европейската и българската нормативна база. Следгаранционната поддръжка на системите или оборудването се извършва съгласно предварително договорни условия.

#
Copyright © 1991-2015 | Всички права запазени.