BG     EN
Партньори

Microsens OneAccess Cisco-Linksys Telindus 2N FlexDSL CTS Patton IBM Belgacom Cisco-Linksys Corecess     Yealink Ruckus Wireless


Новини
  • 08.01.2016 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • 25.05.2015 - "НЮТЕК-БТ" подписа договор за партньорство с американската фирма "Patton Electronics" за България, Гърция, Македония, Косово и Албания. Договорът ще съкрати в значителна степен сроковете за доставка ще ускори и подобри получаваните услуги от клиентите. Повече
  • 13.01.2015 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • Всички новини


Конвергенция на мрежи
системна интеграция

Либерализацията на телеком пазарите, силната конкуренция и технологичния бум през последните години активизира и създаде предпоставка за конвергенция на телеком мрежите и създаване на ново поколение мрежи ( NGN). Мрежи, които дават възможност за пренос на данни, глас и видео. Съществуването на различен по вид и фунционалност мрежи наложи тяхното уеднаквяване ползвайки все по-разпространеният и наложил се TCP/IP протокол. Достъпът до услугите на съществуващите мрежи и ползването на мултимедийни приложениея наложи конвергенцията на мрежи и услуги.

Защита и сигурност

Защита и сигурността е възлов момент при конвергенцията на мрежите. Тук са застъпени различни аспекти свързани с контрол на достъпа, идентификация, конфиденциалност на данните и сигурност. Аспекти свързани с защита на информацията от атаки, подслушване или модифициране.

Ниски разходи

Предлаганите решения от НЮТЕК БТ са базирани върху Интернет протокол, с възможност за значително намаляване експлоатационните разходи и разходите за услуги с гарантиран достъп и защита на услугите.

#
Copyright © 1991-2015 | Всички права запазени.