BG     EN
Партньори

Microsens OneAccess Cisco-Linksys Telindus 2N FlexDSL CTS Patton IBM Belgacom Cisco-Linksys Corecess     Yealink Ruckus Wireless


Новини
  • 08.01.2016 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • 25.05.2015 - "НЮТЕК-БТ" подписа договор за партньорство с американската фирма "Patton Electronics" за България, Гърция, Македония, Косово и Албания. Договорът ще съкрати в значителна степен сроковете за доставка ще ускори и подобри получаваните услуги от клиентите. Повече
  • 13.01.2015 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • Всички новини


Разработка и внедряване на специализиран софтуер
системна интеграция

Разработваните от фирмата специализирани системи са насочени за решаване на конкретни бизнес проблеми свързани с автоматизация и оптимизация на бизнес процеси, автоматизация на справочни телефонни услуги и интеграцията им с бази данни.

Опит и квалификация

Опитът и квалификацията на специалистите позволява да бъдат предложени решения изхождайки от конкретните нужди на клиента.

#
Copyright © 1991-2015 | Всички права запазени.