BG     EN
Партньори

Microsens OneAccess Cisco-Linksys Telindus 2N FlexDSL CTS Patton IBM Belgacom Cisco-Linksys Corecess     Yealink Ruckus Wireless


Новини
  • 08.01.2016 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • 25.05.2015 - "НЮТЕК-БТ" подписа договор за партньорство с американската фирма "Patton Electronics" за България, Гърция, Македония, Косово и Албания. Договорът ще съкрати в значителна степен сроковете за доставка ще ускори и подобри получаваните услуги от клиентите. Повече
  • 13.01.2015 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
  • Всички новини


Условия по сервизната поддръжка
поддръжка &  Сервиз

N
Условие по поддръжката
1.
Работно време
 
 
 
 
- понеделник-петък 09:00-18:00, без официалните празници
X
X
-
 
- 24x7
-
-
X
2.
Време за реакция при подаден сигнал за проблем.
следващ
работен ден
до 4 часа
до 2 часа
3.
Дистанционна поддръжка и диагностика.
-
X
X
4.
Брой посещения на място за месец, съгласно договора.
до 1
до 3
неограничен
5.
Цена за всеки започнат час при посещение на място извън договора. (без ДДС)
80 лв.
40 лв.
-
6.
В случай на авария:
 
 
 
 
- предоставяне на оборотно устройство от същия модел или сходно по параметри и функционалност.1
до 96 часа
до 12 часа
до 6 часа
 
- срок за ремонт на дефектирал възел или устройство.
15 работни дни
15 работни дни
15 работни дни
7.
Транспортни разходи за гаранционен ремонт.
клиент
клиент +
Нютек-БТ
Нютек-БТ
8.
Удължаване на срока на хардуерната гаранция.2
-
2-5 години
2-5 години
9.
Реализиране на допълнителна функционалност по софтуера.3
заплащане по договаряне
безплатно,
в рамките на
първоначалня проект
безплатно
10.
Поддръжка по електронната поща.
X
X
X
11.
Поддръжка по телефона.
-
X
X

1 За продукти на Patton, Linksys, IBM, периферия.
2 За продукти на Patton, IBM.
3 За софтуерни продукти на Нютек-БТ.

#
Copyright © 1991-2015 | Всички права запазени.