BG     EN
Партньори

Microsens OneAccess Cisco-Linksys Telindus 2N FlexDSL CTS Patton IBM Belgacom Cisco-Linksys Corecess     Yealink Ruckus Wireless


Новини
 • 08.01.2016 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
 • 25.05.2015 - "НЮТЕК-БТ" подписа договор за партньорство с американската фирма "Patton Electronics" за България, Гърция, Македония, Косово и Албания. Договорът ще съкрати в значителна степен сроковете за доставка ще ускори и подобри получаваните услуги от клиентите. Повече
 • 13.01.2015 - Фирмата успешно премина контролен одит по стандарта БДС EN ISO 9001:2008.
 • Всички новини


Кратко описание
Кол Център решения

Кол център система “НЮТЕК” се състои от софтуерни модули, които се активират в зависимост от конкретните нужди и изисквания на клиента.

Всички услуги се програмират чрез уеб базиран интерфейс, поддържат се следните услуги :

“гласово меню” включва :

 • Поздрав
 • Изброяване на услугите (“За ... натиснете 1, за .... натиснете 2”)‏
 • Разпознаване на потребителска команда
 • Преход към избраната услуга
 • Повторение при невалидна команда

“ връзка с оператор” включва :

 • Групи оператори
 • Обхождане на операторите: линейно, равномерно, ...
 • Таймери: изчакване за отговор, следващ опит
 • Музика при изчакване
 • Периодично пускане на гласово съобщение или услуга (“За да оставите съобщение, натиснете 1”)‏
 • Алтернативна услуга

“ запис на въпрос “ включва :

 • Профили за запис – къде да се съхраняват записите, формат на името на записа, време за съхранение
 • Край на запис: тишина, потребителска команда, максимална продължителност
 • Подаване на сигнал към телефоните за чакащо съобщение

“ маршрутизатор на повиквания “ критерии за избор на направление :

 • А-номер
 • Б-номер
 • Ден от седмицата
 • Дата
 • Час

“ работно време “ позволява задаване работното време на Кол центъра

“ IVR скриптове “ – този модул предоставя механизъм чрез който клиентът може да програмира усъвършенствани телефонни услуги, които включват връзка с БД, изговаряне на дати, числа, дължими суми и др.

“ Провеждане на анкети “ – този модул дава възможност Кол центърът да се използва за провеждане на социологически и маркетингови услуги. Изградени са интерфейси за връзка със специализирани софтуери за обработка на данните.

“ Операторска конзола “ – модулът дава възможност за :

 • Избор на проект, преглед на обажданията към проекта
 • Изходящи повиквания ръчно или автоматично от БД на проекта
 • Списък с активните и чакащите разговори
 • Работен екран, в който се зарежда шаблона на проекта


#
Copyright © 1991-2015 | Всички права запазени.