BG     EN
Търсене    
Go
Продукти    
Производители    
 Поръчка    
empty
Актуален продукт    
2N VoiceBlue Next
490 EUR

FlexDSL    
FG-PAM-SAN-Eth, V52FlexDSL standalone modem (NTU), 1x SHDSL (TC-PAM16/32, 1x 5.7Mbps)1x Ethernet (10/100BT, Bridge)765 USD
FG-PAM-SAN-E1B, V31FlexDSL standalone TDM modem(NTU),1xE1 intf.,1xSHDSL,2,3Mbps,1x E1 (PRA) 120Ohm (75Ohm BNC possible)460 USD
FG-PAM-SRL-E1B, V25FlexDSL sub rack module (LTU), 1x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps), Master/Slave, 1x E1 (PRA)429 USD
FG-PAM-SR2L-E1B-MP-RP, V36FlexDSL sub rack module (LTU), 2x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps)2x E1 (PRA) 120Ohm (75Ohm BNC possible) 643 USD
FG-PAM-SR2L-E1B/N64/Eth/FXx-MP-RP, V42RPFlexDSL sub rack module (LTU), 2x SHDSL (TC-PAM16, 2x 2.3Mbps)2x E1 (PRA) 120Ohm (75Ohm BNC possible) and 1x Nx64 (V.35/V.36/X.21/V.24)782 USD
FG-PAM-SAN-E1B/Eth, V50FlexDSL standalone modem (NTU), 1x SHDSL (TC-PAM16/32, 1x 5.7Mbps)1x E1 (PRA) 120Ohm, 1x Ethernet (10/100BT, Bridge)604 USD
FG-PAM-SA2N-2E1B/Eth, V51FlexDSL standalone modem (NTU), 2x SHDSL (TC-PAM16/32, 2x 5.7Mbps or 1x 11.4Mbps)2x E1 (PRA) 120Ohm, 1x Ethernet (10/100BT, Bridge)765 USD
FG-PAM-SA2N-Eth, V53FlexDSL standalone modem (NTU), 2x SHDSL (TC-PAM16/32, 2x 5.7Mbps or 1x 11.4Mbps)1x Ethernet (10/100BT, Bridge)582 USD
FG-PAM-SA4N-Eth, V54FlexDSL standalone modem (NTU), 4x SHDSL (TC-PAM16/32, 4x 5.7Mbps or bonding up to 22.8Mbps)1x Ethernet (10/100BT, Bridge)810 USD
FG-PAM-SRL-E1B/4Eth-RP, V60FlexDSL sub rack module (LTU), 1x SHDSL (TC-PAM16/32, 1x 5.7Mbps)1x E1 (PRA) 120Ohm, 4x Ethernet (10/100BT, Bridge)999 USD
FG-PAM-SRL-4Eth-RP, V61FlexDSL sub rack module (LTU), 1x SHDSL (TC-PAM16/32, 1x 5.7Mbps) 4x Ethernet (10/100BT, Bridge)932 USD
FG-PAM-SRL-2E1B/4Eth-RP, V62FlexDSL sub rack module (LTU), 1x SHDSL (TC-PAM16/32, 1x 5.7Mbps)2x E1 (PRA) 120Ohm, 4x Ethernet (10/100BT, Bridge)1062 USD
FG-PAM-SR2L-2E1B/4Eth-RP, V63FlexDSL sub rack module (LTU), 2x SHDSL (TC-PAM16/32, 2x 5.7Mbps or 1x 11.8Mbps)2x E1 (PRA) 120Ohm, 4x Ethernet (10/100BT, Bridge)1161 USD
FG-PAM-RGN-Eth-PL, V51FG-PAM-RGN-Eth-PL, V51810 USD
FG-PAM-RG2N-Eth-PL, V54FG-PAM-RG2N-Eth-PL, V54850 USD
FG-PAM-SAN-N64, V33FlexDSL standalone TDM modem (NTU), 1x SHDSL , 2.3Mbps),1x Nx64 (V.35/V.36/X.21/V.24)479 USD
FG-PAM-SAN-E1B/N64, V32FlexDSL standalone modem (NTU), 1x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps),1x E1 (PRA) 120Ohm (75Ohm BNC possible) and 1x Nx64 (V.35/V.36/X.21/V.24)544 USD
FG-PAM-SAN-E1B/N64-MP, V34FlexDSL standalone TDM modem (NTU), 2x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps),1x E1 (PRA) 120Ohm (75Ohm BNC possible) and 1x Nx64 (V.35/V.36/X.21/V.24)658 USD
FG-PAM-SAN-E1B/N64/Eth/FXx, V37FlexDSL standalone TDM modem (NTU), 1x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps)825 USD
FG-PAM-SA2N-E1B/N64/Eth/FXx-MP, V42SAFlexDSL standalone modem (NTU), 2x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps)992 USD
FG-PAM-SA2N-E1B/N64/Eth/FXO-MP-RP, V42MFlexDSL standalone modem (NTU), 2x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps)1007 USD
FG-PAM-SRL-E1B/N64/Eth/FXx, V39FlexDSL sub rack module (LTU), 1x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps)1x E1 (PRA) 120Ohm (75Ohm BNC possible) and 1x Nx64 (V.35/V.36/X.21/V.24)623 USD
FG-PAM-SRL-E1B/N64/Eth/FXO-RP, V39RPFlexDSL sub rack module (LTU), 1x SHDSL (TC-PAM16, 2.3Mbps)1x E1 (PRA) 120Ohm (75Ohm BNC possible)645 USD
1 - 23
#
© 2011 | Всички права запазени.